ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4095 15.11.2012 ΦΕΚ Α226 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.

2012-11-16 12:33

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4095 15.11.2012 ΦΕΚ Α226 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.