ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3919 (ΦΕΚ 32Α 02.03.2011) Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

2011-03-04 15:36

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3919 (ΦΕΚ 32Α 02.03.2011)

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: