ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3912 (ΦΕΚ 17Α 17.02.2011) Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

2011-03-04 09:16

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3912 (ΦΕΚ 17Α 17.02.2011)

Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: