ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3908 (ΦΕΚ 8Α 01.02.2011) Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

2011-03-04 09:59

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3908 (ΦΕΚ 8Α 01.02.2011)

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: