NΟΜΟΣ 3831/2010 (ΦΕΚ 34Α/25.02.2010) Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικ

2010-03-04 14:56

 

NΟΜΟΣ 3831/2010 (ΦΕΚ 34Α/25.02.2010) Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου

«Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222Α΄.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 2.11.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέ­τρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄, η οποία έχει ως ακολούθως:

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄).»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγ­ματος.

2.  Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η έγκαιρη είσπραξη των αναπροσαρμοζόμενων με την παρούσα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και να τερματιστεί αμέ­σως η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις

Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση την κατάταξή τους σε τέσσερις κλάσεις (Α έως Δ), σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

Πίνακας 1. Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους.

Κλάσεις Οχημάτων

Περιβαλλοντική επιβάρυνση κινητήρα οχημάτων

Κλάση Α

Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης) κυκλοφορίας από 1.1.2005)

(EURO 4,5 και

μεταγενέστερης

οδηγίας

Κλάση Β

Οχήματα με μέτριες εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2000)

(EURO 3)

Κλάση Γ

Οχήματα με υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1996)

(EURO 2)

Κλάση Δ

Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από 1.1.1996)

(ΕURO 1,0 και συμ­βατικά)

 

Άρθρο 2

Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους νόμους 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) και την υπ’ αρ. 1080827/407/Τ. & ΕΦ./22.08.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1788 Β΄) αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση του κυβισμού και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τον Πίνακα 3 για τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στις παρα­γράφους 2 και 5, αντίστοιχα.

2. Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας 2. Τέλη Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκί­νητα ιδιωτικής χρήσης.

Κυβισμός Τέλη

<301

301-785

786-1357

1358-1928

1929-2357

>2357

Α

0

28

94

184

428

562

Β

35

63

137

252

521

680

Γ

51

79

162

302

596

780

Δ

68

96

187

352

671

880

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 για επιβα­τικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της κλάσης Α και Β, κυβισμού κάτω των 1.929 κ.ε., που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου, δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των ίδιων κατηγοριών (υβριδικά, ηλεκτρικά, υδρογόνου), κυβισμού 1.929 κ.ε. και άνω, επιβάλλονται εφεξής τέλη κυκλοφο­ρίας τα οποία ανέρχονται στο ήμισυ των τελών κυκλο­φορίας για αυτοκίνητα της αντίστοιχης κλάσης του Πίνακα 2.

4.  Για επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ταξί) και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέ­τρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄).

5. Για ελαφρά φορτηγά οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους (pick - up vans), καθώς και για τα βαρέα φορτηγά οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου αναπροσαρμόζονται (αυξάνονται ή μειώνονται), ανάλογα με την κλάση τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας 3

Κλάσεις Οχημάτων

Ποσοστό μείωσης ή αύξησης των τελών

Κλάση Α

- 30%

Κλάση Β

+10%

Κλάση Γ

+15%

Κλάση Δ

+20%

6. Η προμήθεια του σήματος των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 νομοθεσία από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) και με απαραίτητη προϋπό­θεση, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εφεξής, την προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος.

7.  Ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα επιβα­τικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 και των επομένων και στα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011 και των επομένων.

8. Η επιπλέον διαφορά μεταξύ των τελών κυκλοφο­ρίας που επιβάλλονται από την εφαρμογή των διατά­ξεων της Πράξης αυτής και των προβλεπόμενων από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της α­πό 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου πε­ριέρχεται καθ’ ολοκληρίαν στο Δημόσιο.

 

Άρθρο 3

Καταργητικές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Το μέτρο της απόσυρσης οχημάτων που προβλέπε­ται στο άρθρο 3 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.

2. Τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω Πράξης καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία απόσυρσης άρχι­σε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης θεωρείται η ημε­ρομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του προς απόσυρ­ση οχήματος, η οποία εκδίδεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσι­οδότηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

3.  Οι δικαιούχοι οικονομικού κινήτρου αγοράς οχή­ματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να επιλέξουν αντί των προβλεπόμένων ποσών του Πίνακα 4 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τη χορήγηση δύο ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών στα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ.

4. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2 και 4 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Το άρθρο 3 της ίδιας Πράξης ισχύει έως την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων για την απόσυρση οχημάτων.

 

Άρθρο 4

Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πε­ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να διαφοροποιούνται τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτο­κινήτων ιδιωτικής χρήσης με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, η οποία σύμφωνα με τον Πίνα­κα 1 της Πράξης αυτής γίνεται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη δια­δικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2 της Πράξης αυτής.

3. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία χορήγησης των καρτών απεριόριστων διαδρομών σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης αυ­τής.

 

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

Άρθρο δεύτερο

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμο­σφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώ­θηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄, η φράση «πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 

Άρθρο τρίτο

Παράταση αποσπάσεων προσωπικού ΕΥΕΠ

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 στοιχείο α΄ του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«Η απόσπαση διαρκεί μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση, και αναδρομικής ισχύος, των ίδιων Υπουρ­γών. Με τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απόσπασης εννέα ετών οι υπάλληλοι επανέρχονται στην υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί.»

 

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ