Το νέο ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο.

2009-05-12 16:57

Ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις"