(Νέος φορολογικός νόμος 2010) 20.04.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

2010-04-21 16:30

(Νέος φορολογικός νόμος 2010)

20.04.2010
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις