Ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο <<Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών>>

2011-03-30 13:50

Ψηφίστηκε το νέο  φορολογικό νομοσχέδιο <<Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών>>