Ανακοίνωση σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν από 1η Ιουλίου 2010

2010-06-30 14:31

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@mnec.gr

    Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

    Ανακοίνωση σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν από 1η Ιουλίου 2010:

    Σε εφαρμογή των νόμων 3842/2010 και από 1η Ιουλίου 2010 ισχύουν τα εξής:

    - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ (Ν. 3845/2010):

    Ο βασικός συντελεστής αυξάνει από 21% σε 23%, ο χαμηλός συντελεστής από 10% σε 11% και ο πολύ χαμηλός συντελεστής από 5% σε 5,5%.

    Οι ειδικοί συντελεστές των νησιών διαμορφώνονται σε 16%, 8% και 4%.

    Υπενθυμίζεται ότι σε οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία από 1/7/2010, με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές.

    - Επέκταση ΦΠΑ σε δραστηριότητες που δεν υπάγονταν (Ν. 3842/2010):

    Όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα (υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα), καλλιτέχνες, συγγραφείς και σε επαγγελματίες διακίνησης εφημερίδων.

    - Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων επαγγελματιών που φορολογούνταν τεκμαρτά (Ν. 3842/2010):

    Όπως ταξί, περίπτερα, υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών.

    Υπενθυμίζεται ότι σε πρατήρια υγρών καυσίμων ο λογιστικός προσδιορισμός ισχύει από 1η Μαΐου 2010, ενώ στους πωλητές λαϊκών αγορών θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου 2010.