Ανακοίνωση σχετικά με τις νέες διαδικασίες συνοπτικού ελέγχου

2011-04-13 19:11

  

Ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση, που θα αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», οι διαδικασίες διενεργείας συνοπτικού ελέγχου σε εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών με τον καθορισμό ελάχιστων, ουσιαστικών, υποχρεωτικών και αντικειμενικών επαληθεύσεων. Έτσι, συντομεύεται η χρονική διάρκεια του ελέγχου, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το διοικητικό κόστος, τόσο για τους επιτηδευματίες, όσο και για το Δημόσιο, ενώ εμπεδώνεται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και διοικούμενου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνει την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σχέση με τα ισχύοντα για τους ελέγχους, πριν την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης. Επιπλέον, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην εξυπηρέτηση των δόσεων, καθώς προβλέπεται ικανός αριθμός δόσεων ανάλογα με το συνολικό προς καταβολή ποσό.

Με τη συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία προσδοκάται ότι θα ελεγχθεί με διαφάνεια μεγάλος αριθμός εκκρεμών υποθέσεων, θα ενισχυθούν σημαντικά τα φορολογικά έσοδα και θα αυξηθεί η εθελοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών