Μη διαθεσιμότητα προσωρινά, λόγω ανάρτησης του νέου εντύπου περιοδικής δήλωσης, της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ-VIES από 9:30 πμ έως 11:30 πμ (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)

2015-05-15 12:23

Μη διαθεσιμότητα προσωρινά, λόγω ανάρτησης του νέου εντύπου περιοδικής δήλωσης, της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ-VIES από 9:30 πμ έως 11:30 πμ (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)