Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουλίου 2010 (Προσωρινό)

2010-08-11 17:14

Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 2010, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 12.097 εκατ. ευρώ από 20.050 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 39,7% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5% που προβλέπεται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού κινείται εντός των στόχων και των μηνιαίων προβλέψεων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του επταμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα πρόσθετα μέτρα που θεσπίστηκαν.

Ο περιορισμός του ελλείμματος από 45,4% το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010 σε 39,7% το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 οφείλεται τόσο σε μικρή υστέρηση των τακτικών εσόδων, όσο και στη σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους τον μήνα Ιούλιο.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 10,0%, έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 12,6%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8%, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν επίσης κατά 0,2% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 36,3%, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 23,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.