Ανακοίνωση σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί λήψης πρόσθετων μέτρων

2010-08-13 14:41

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου, στα οποία γίνεται αναφορά για λήψη πρόσθετων μέτρων ή για απαίτηση της τρόικας για περικοπή μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρονται τα εξής:

Αντίθετα με ό,τι λέγεται, ο Προϋπολογισμός κινείται εντός των στόχων που έχουν τεθεί. Είμαστε με ασφάλεια 1 δισ. ευρώ πιό κάτω από τον στόχο που έχει τεθεί.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού περιορίστηκε κατά 39,7%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης 39,5%, που είχε καθοριστεί στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Η υστέρηση των εσόδων κατά 1,3 δισ. ευρώ που αναφέρεται σε δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς στο σκέλος των εσόδων παρατηρείται μια υστέρηση της τάξης των 770 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Το γεγονός της μικρής αυτής υστέρησης οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2010 εκκαθαρίστηκαν 700.000 λιγότερες δηλώσεις φόρου εισοδήματος σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009.

Επιπρόσθετα, η αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. για τον Ιούλιο του 2010 δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί στην πορεία των εσόδων, ενώ επίκειται και η είσπραξη του Ε.Τ.ΑΚ. για το έτος 2009.  Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκονται πρωτοβουλίες και μέτρα αναφορικά με την ενίσχυση των εσόδων, όπως το σχέδιο δράσης για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών, που έχει αρχίσει να αποδίδει, και τα 2,5 δισ. ευρώ από πρόστιμα που επέβαλε το Σ.Δ.Ο.Ε..

Στο σκέλος των δαπανών, οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν κατά 12,6% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης 5,8%, ενώ οι καταβολές τόκων για τον Ιούλιο εμφανίζονται μεν αυξημένες, αλλά αφορούν περίπου το 25% των τόκων του έτους. Ταυτόχρονα, τον Ιούλιο έχει επιταχυνθεί και η απορρόφηση εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία σε μεγάλο βαθμό αναπλήρωσε την υστέρηση των εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι ενδείξεις από το μέτωπο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού είναι σε κάθε περίπτωση θετικές, ωστόσο, όμως, αυτό δεν αποτελεί αιτία εφησυχασμού. Η πιστή εκτέλεση του οικονομικού προγράμματος και ταυτόχρονα η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαθρωτικών παρεμβάσεων και πολιτικών θα θέσουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση.

Τέλος, ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχει το δημοσίευμα περί φερομένης απαίτησης της τρόικας για κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.