Ομιλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στην 100η Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Γενεύη

2011-06-13 15:10

Ημερομηνία: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011    

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

    Θέμα: Ομιλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στην 100η Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Γενεύη
    Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, μίλησε σήμερα στην ολομέλεια της 100ης Συνόδου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, που συνέρχεται στη Γενεύη από 1-17 Ιουνίου με τη συμμετοχή χιλιάδων εκπροσώπων Κυβερνήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών από τις 183 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού.
    Στην ομιλία της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Σύνοδος του ΔΟΕ διεξάγεται σε μία σημαντική χρονική συγκυρία, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 εξαπλώθηκε γρήγορα και μετατράπηκε σε μία κρίση ρευστότητας, φερεγγυότητας και απασχόλησης σε πολλές χώρες, επιδεινώνοντας την ανεργία, τις ανισότητες και τις πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις.
    Η ανάγκη γίνεται όλο και επιτακτική, συνέχισε, να αντιμετωπισθούν συλλογικά και με μεθοδικό τρόπο οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, να ρυθμισθούν αποτελεσματικά οι παγκόσμιες χρηματαγορές και να επιμερισθούν δίκαια και στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες τα οφέλη και το κόστος της παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε πληρέστερα την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των χρηματοπιστωτικών αγορών με την πραγματική οικονομία και να αντλήσουμε τα ανάλογα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών.
    Η έκκληση του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΕ για μία πολυμερή κοινωνική συνοχή, επεσήμανε η Υπουργός, είναι όσο ποτέ επίκαιρη σήμερα και ιδιαίτερα πιεστική στην περίπτωση της Ελλάδος, που εφαρμόζει εδώ και ένα χρόνο ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της, με σημαντική στήριξη αρκετών κρατών. Ο μετριασμός της αύξησης της ανεργίας, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητας αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία. Εξίσου απαραίτητη είναι η πολιτική συνοχής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι συστημικοί κίνδυνοι αφερεγγυότητας, περιλαμβανομένων των κερδοσκοπικών επιθέσεων επί σκληρών νομισμάτων και κρατικών ομολόγων, να εξασφαλισθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να επιτευχθεί με τάξη η διαχείριση του χρέους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
    Ο ΔΟΕ και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί, συνέχισε, δεν πρέπει να επιστρέψουν στην πρακτική που θέλει τα πράγματα να συνεχίσουν να γίνονται όπως στο παρελθόν. Ο τριμερής διάλογος θα πρέπει να συμπεριλάβει και την χρηματοπιστωτική κοινότητα, ενώ η μακρά εμπειρία του ΔΟΕ στον κοινωνικό διάλογο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στη συζήτηση για μια βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, που θα προστατεύει τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα.
    Η Υπουργός υπογράμμισε ότι τέσσερις προτεραιότητες χρήζουν της επείγουσας προσοχής μας.
    Α) Να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς η επιλογή των δημοσίων δαπανών που θα μειωθούν και των φόρων που θα αυξηθούν επηρεάζουν και την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ομοίως οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας επηρεάζουν και την παραγωγικότητα και τις δημοσιονομικές επιδόσεις. Ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα δεν θα πρέπει να επιδεινώνουν την ανισότητα και την άνιση κατανομή των βαρών, τα επιδόματα ανεργίας και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούν κίνητρα για αδήλωτη εργασία και φοροδιαφυγή.
    Β) Να προωθηθεί ενεργά η απασχόληση και να βελτιωθεί η επιθεώρηση εργασίας, καθώς η ελαστικότητα στην αγορά εργασίας και η απορρύθμιση δεν εγγυώνται αυτόματα ούτε εργασία για όλους ούτε αποδεκτά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Καλά στοχευμένες πολιτικές στην αγορά εργασίας, σωστά κίνητρα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιθεώρησης εργασίας μπορούν να βοηθήσουν με καινοτόμους τρόπους τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης.
    Γ) Να χορηγηθεί αρκετή ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, καθώς με μεταρρύθμιση και αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, την αύξηση των πιστώσεων σε βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις, τη σύσταση ταμείων κοινωνικής οικονομίας και την εισαγωγή κοινωνικών ομολόγων μπορεί να εξασφαλισθεί η ρευστότητα και η λειτουργία βιώσιμων επιχειρήσεων
    Δ) Να επιδιωχθεί ένας δραστήριος κοινωνικός διάλογος για πολιτικές καινοτομίας και μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης, καθώς η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες προκλήσεις, που απαιτούν πιο συνεπείς και ευέλικτες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό της πολιτικής και στη μεταρρύθμιση της μετά το Βretton Woods παγκόσμιας αρχιτεκτονικής διακυβέρνησης. Η διασφάλιση της συστημικής σταθερότητας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος θα πρέπει να συνυπάρξει με την προώθηση πολιτικών ανάπτυξης, που θα βασίζονται στην ισότητα, δικαιοσύνη και αξιοπρεπή εργασία.
    Χρειάζονται επειγόντως ηγέτες, που θα κοιτάξουν το παρελθόν με κριτική ματιά και θα δώσουν τέτοιες λύσεις για το μέλλον που θα ενισχύσουν τη νομιμότητα της δημοκρατικής διαδικασίας και θα προωθήσουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, ώστε οι λαοί να μην αισθάνονται ότι «είναι πολύ μικροί για να τους υπολογίζουν», κατέληξε η Υπουργός.
    Αργότερα το απόγευμα, η κα Κατσέλη θα συμμετάσχει σε συζήτηση πάνελ με θέμα «Απασχόληση και Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία».