ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

2010-09-20 17:09

Το Οικονομικό Επιμελητήριο υποβάλλει πρόταση για την  πιστοποίηση του Λογιστή  Φοροτεχνικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να απαντήσουν στα παρακάτω έξι (6) ερωτήματα, η να τα συμπληρώσουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Ερώτημα 1
Είναι αναγκαία η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού  και πως  αντιλαμβάνεστε τη σχέση μεταξύ φορολογουμένων (επιχειρήσεων –φυσικών προσώπων), ΔΟΥ και πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών;  Ποιές από τις  εργασίες  των ΔΟΥ εκτιμάτε ότι μπορεί να καλύψει ένας Λογιστής Φοροτεχνικός;
Ερώτημα 2
Έχετε γνώμη για το τι ισχύει σε άλλες χώρες για το θεσμό του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού ;
Ερώτημα 3
Ποια  κριτήρια, προϋποθέσεις, διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να θεσπισθούν και πως πρέπει να γίνει η διαδικασία πιστοποίησης;
Ερώτημα 4
Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών;
Ερώτημα 5
Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Κώδικας  Δεοντολογίας για τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς?
Ερώτημα 6
Τι πρέπει να γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας;

 

http://www.oe-e.gr/nwcms/diavouleush/