ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας

2011-03-02 11:19

  

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


    Ημερομηνία: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011


    Θέμα: Η επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας

    Επειδή από μερίδα του Τύπου συντηρείται σύγχυση ως προς το θέμα της επέκτασης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε σχέση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το επικαιροποιημένο μνημόνιο διευκρινίζονται τα εξής:

    1. Η διατήρηση της δυνατότητας του Υπουργού, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), να επεκτείνει και να κηρύσσει γενικώς υποχρεωτικές τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις διαιτητικές αποφάσεις αποτελεί κοινή θέση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης βάσει του άρθρου 11 του Ν1876/90. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με του εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, καθώς αποσκοπεί στην προάσπιση τόσο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όσο και του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

    2. Κατά τη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους συμφωνήθηκε η αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΣΕ, ώστε να διαδραματίσει πιο αποτελεσματικά τον γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό του ρόλο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στην ισχύουσα νομοθεσία και διατυπώνοντας ουσιαστικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να συσταθεί Επιτροπή, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ώστε εντός του μηνός, να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

    3. Όσον αφορά το θέμα των αιτήσεων για κήρυξη υποχρεωτικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων που εκκρεμούν, η Υπουργός επεσήμανε ότι μόλις αναλάβει καθήκοντα ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο οποίος ως γνωστόν προΐσταται του ΑΣΕ, θα προχωρήσει η εξέτασή τους από το ΑΣΕ και η σχετική γνωμοδότηση για την προώθησή τους.

    4. Η δυνατότητα επέκτασης των συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας δεν πρέπει επομένως να συγχέεται με τη δέσμευση που υπάρχει στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, βάσει της οποίας η Κυβέρνηση και το Υπουργείο παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του νόμου 3899/2010 για τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υιοθετώντας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, βελτιωτικές αλλαγές μέχρι το τέλος Ιουλίου.

 

Πηγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ