Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, φορολογικοί συντελεστές Νομικών Προσώπων χρήσης 2011

2012-04-11 16:12

Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, φορολογικοί συντελεστές Νομικών Προσώπων χρήσης 2011

  • Κέρδη Α.Ε.

  • Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.

  • Προκαταβολή φόρου Α.Ε.

  • Κέρδη Ε.Π.Ε.

  • Διανεμόμενα κέρδη Ε.Π.Ε.

  • Προκαταβολή φόρου Ε.Π.Ε.

  • Φορολογία προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. , Ε.Ε.

  • Φορολογία κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

  • Προκαταβολή εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/foros/foros-np/