Α. Π.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280 26.05.2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης των ποσών της εκτός έδρας αποζημίωσης που δίνονται στο προσωπικό.

2015-06-06 11:34

Α. Π.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280 26.05.2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης των ποσών της εκτός έδρας αποζημίωσης που δίνονται στο προσωπικό.