Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ)

2010-02-26 16:15

Αθήνα, 26.02.2010 

 

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων.  Στόχος είναι η ριζική αλλαγή του μοντέλου αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου και η άμεση αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων που μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και παράλληλα να αποτελέσουν πηγή εσόδων για το Δημόσιο.