Δήλωση Γ. Παπακωνσταντίνου Υπουργού Οικονομικών μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

2011-04-20 16:45

  

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) είναι ένας αναχρονισμός, προσθέτει βάρη στις επιχειρήσεις και επιτρέπει την αυθαιρεσία και την διακριτική μεταχείριση. Η Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα τον καταργήσει.

Πιστοί σ’ αυτή την προγραμματική δέσμευσή μας, ξεκινήσαμε με την σύσταση μιας Επιτροπής, η οποία έχει θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την κατάργηση του Κ.Β.Σ. και την ενσωμάτωση των όποιων χρήσιμων διατάξεων υπάρχουν στη φορολογική νομοθεσία.

Είναι σημαντικό ότι σε αυτή την Επιτροπή, από την αρχή,  συμμετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, των φορέων της αγοράς, για να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του βάρους που υπάρχει αυτή την στιγμή στις επιχειρήσεις. Γιατί στόχος μας είναι ακριβώς να μειωθεί αυτό το βάρος και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, για μία υγιή σχέση μεταξύ του φορολογούμενου και της φορολογικής αρχής.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών