Ανακοίνωση σχετικά με την συγκρότηση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)

2011-03-31 16:50

  

Στην υλοποίηση μιας ακόμα κυβερνητικής δέσμευσης που θα φέρει σημαντικό όφελος στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, συγκροτήθηκε η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).

Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη εισήγησης για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τυχόν αναγκαίων διατάξεων που θα ενταχθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο.

Την Επιτροπή αποτελούν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οικονομολόγοι, επαγγελματίες του κλάδου των φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων, εκπρόσωποι ενώσεων ελευθέρων επαγγελματιών και φορέων της αγοράς εν γένει (ΠΟΦΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ), με εμπειρία και τεχνογνωσία, που μπορούν να συμβάλουν με τις παρατηρήσεις και τις γνώσεις τους στην ουσιαστική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των πολιτών συνολικά.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών