Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

2011-09-06 12:24

1.Πως κατεβάζω το πρόγραμμα για την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης;

 1. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα για την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από τον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιτηδευματίες».δείτε περισσότερα

2.Ποιοί είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογικής αναμόρφωσης;

 1. Φορολογική Αναμόρφωση υποχρεούνται να κάνουν όσοι έχουν δαπάνες που κατά το άρθρο 31 του ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.2238/1994), δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, εν μέρει ή στο συνολό τους.

3.Εχω δημιουργήσει το αρχείο, πώς θα το υποβάλω;

 1. Θα συνδεθείτε στη σελίδα μας www.gsis.gr, Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις , Λοιπές Δηλώσεις Εισοδήματος.

4.Πώς θα ονομάσω το αρχείο που δημιούργησα;

 1. Μπορείτε να δώσετε στο αρχείο σας όποιο όνομα θέλετε αρκεί να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες.

5.Μπορώ να υποβάλω στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ;

 1. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

6.Τι πρέπει να συμπληρώσω στη στήλη ΚΩΔΙΚΟΣ στους πίνακες I, II, ΙΙΙ και IV;

 1. Δεν θα συμπληρώσετε τίποτα. Η ύπαρξη της στήλης είναι για μελλοντική χρήση.

7.Τι πρέπει να συμπληρώσω στην στήλη «Αποδοθέντα ποσά» του πίνακα IV ;.

 1. Στη στήλη «Αποδοθέντα ποσά» αναγράφονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί.

8.Τι πρέπει να συμπληρώσω στη στήλη «Οφειλόμενα ποσά » του πίνακα IV;.

 1. Στα βιβλία της επιχείρησης, έχουν αναγραφεί φόροι και τέλη ενός συγκεκριμένου ύψους. Αν τα αποδοθέντα ποσά υπολείπονται αυτών σημαίνει ότι υπάρχουν οφειλόμενα ποσά. Αυτά θα αναγραφούν στην σχετική στήλη. Αν δεν υπάρχουν οφειλόμενα ποσά θα γράψετε μηδέν ( 0 ).

9.Πως μπορώ να αλλάξω το έτος που αφορά στη δήλωση;.

 1. Καλείτε το πρόγραμμα e3addendum.
 2. Άνοιγμα του αρχείου (όπως το έχετε ονομάσει κατά την αρχική δημιουργία).
 3. Εμφανίζονται τα αρχικά με το " Έτος που αφορά τη δήλωση" και εφόσον έχετε λάθος έτος σας δίνει τη δυνατότητα να το διορθώσετε. Σημειώνεται ότι επειδή το έντυπο ανήκει στην κατηγορία "Λοιπές δηλώσεις Εισοδήματος" πρέπει να έχει το Οικονομικό Έτος και όχι το Έτος Χρήσης.

10.Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου;

 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στις Δ.Ο.Υ.

11.Με ποιούς κωδικούς πρόσβασης θα υποβάλω;

 1. Η υποβολή της δήλωσης φορολογικής αναμόρφωσης γίνεται είτε από τον εξουσιοδοτημένο λογιστή είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που έχει πάρει τον σχετικό ρόλο, είτε τέλος με τους κωδικούς του ίδιου του φυσικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο ΑΦΜ του λογιστή που διενήργησε την αναμόρφωση και η υπογραφή του στο έντυπο που θα εκτυπωθεί.

12.Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω;.

 1. Μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2011.

13.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις.Τι να κάνω;

 1. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
 2. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω
 3. της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
 4. Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
 5. 1)Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552.
 6. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ .
 7. 2)Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα .