ΙΟΒΕ Μικρή βελτίωση παρουσίασε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.

2010-11-05 09:47

  

Μικρή βελτίωση παρουσίασε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, ανερχόμενος στις 67,3 μονάδες, όπως προκύπτει από τη μηνιαία Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Από τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, στη Βιομηχανία στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό Εμπόριο η βελτίωση είναι μικρή, ενώ στις Κατασκευές η άνοδος των προσδοκιών είναι αρκετά σημαντική. Αντίθετα με την πλευρά της προσφοράς όμως, στην πλευρά της ζήτησης η εικόνα επιδεινώνεται, καθώς η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημειώνει νέο χαμηλό ρεκόρ. Οι καταναλωτές είναι απογοητευμένοι από τις οικονομικές εξελίξεις, υπάρχει διάχυτη ανασφάλεια τόσο για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, όσο και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, με αποτέλεσμα την ακόμα πιο συγκρατημένη συμπεριφορά ως προς τις δαπάνες τους.