ΙΚΑ Αριθμός Πρωτ. Σ65/1 13.01.2011 Επέκταση της εξαίρεσης από τον ηλικιακό περιορισμό για την καταβολή των επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σε συνταξιοδοτούμενους βάσει ειδικών διατάξεων.