ΙΚΑ Αριθμός Πρωτ. Σ60/2 13.01.2011 Δε χορηγείται το κατώτατο όριο σε παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οι οποίοι προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν από τη χώρα προέλευσής τους οικονομικό βοήθημα/σύνταξη. -Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης