IKA Σ40/4 15.01.2010 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005.

2010-01-20 16:56

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Αθήνα 15 / 1 / 2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                            Σ40/4 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Μ. Σπυριδάκης
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215192
210 5215281
e-mail : diefpar@ika.gr                                                     ΠΡΟΣ:
                                                                                        Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα
                                                                                         του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
                                                                                         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
                                                                                         1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε
                                                                                         υπάλληλο των Υπηρεσιών
                                                                                         Απονομών και Πληρωμών
                                                                                         Συντάξεων
                                                                                         2. ΟΠΣ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
                                                                                         Ομάδα Υποέργου Παροχών
                                                                                         Πατησίων 12 Αθήνα
                                                                                         3. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
                                                                                         Δ/νση Εκμετάλλευσης
                                                                                         Τμήμα Συντάξεων
                                                                                         Παπαδιαμαντοπούλου 87
                                                                                          11527 Αθήνα
                                                                                          4. Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε. Δνση Α’ Συντ/σης
                                                                                          & Ροής Εφαρμογών Τμήμα Β’
                                                                                          Λ. Συγγρού 10 11745 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005.»

Σχετ: α) Η αρ.91/2005 Εγκύκλιος.
β) Το αρ. Σ/40/27/10-3-2006 Γενικό Έγγραφο.
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Μετά το με αρ. πρωτ. Φ80000/15028/1311/2-10-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), προς το οποίο είχε απευθυνθεί ερώτημα σχετικά με το αν υφίσταται δυνατότητα αναγνώρισης έως και 50 ημερών ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 3385/05, προκειμένου να συμπληρωθούν οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία (ειδικός ασφαλιστικός δεσμός ),στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί οι κατ΄ελάχιστον απαιτούμενες 1500 ημέρες ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το εδ. δ της παρ.1 του άρ. 5 του ανωτέρω νόμου, τα δικαιοδόχα πρόσωπα μπορούν σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, να αναγνωρίσουν μέχρι και 50 ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες ημέρες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων, όπου αυτές απαιτούνται.
Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στην υποβοήθηση των άμεσων ή έμμεσων ασφαλισμένων για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκύπτει ότι η αναγνώριση, στην περίπτωση λήψης σύνταξης θανάτου, μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που έχουν μεν συμπληρωθεί οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις (εν προκειμένω οι 1500 ημέρες ασφάλισης), πλην όμως ελλείπουν ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων.
Τα ανωτέρω, θα πρέπει αναλογικά να γίνουν δεκτά και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στις οποίες έχουν μεν συμπληρωθεί οι 1500, όχι όμως και οι 600 ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία πενταετία.
Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης, τα παραπάνω ισχύουν και για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας σε δεύτερη φάση (1000 ημέρες εργασίας από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία) του άρθρου 14 του Ν.1902/90.
Ευνόητο είναι ότι, περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά θα πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν.
                                                                               

                                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                             ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ