ΙΚΑ Σ22/1 09.02.2010 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου δείκτη καταναλωτή έτους 2009

2010-02-16 18:34

                                                                                                        Αθήνα 09 / 02 / 2010
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ                                                                    Σ22/1
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες :Μ. Πολυχρονοπούλου                                                 ΠΡΟΣ:
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215280-1                                              Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
FAX: 2105228747
e-mail : diefpar@ika.gr                                                             

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Υπηρεσιών Απονομών & Πληρωμών Συντάξεων
2. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12 10677 Αθήνα
3. Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Συντάξεων Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Αθηνα
4. Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Λ. Συγγρού 101 11745 Αθήνα

ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου δείκτη καταναλωτή έτους 2009 ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για το έτος 2009 είναι 111,931.

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                   O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ                         AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ