IKA Σ48/48 28.05.2010 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ

2010-06-11 15:23

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Αθήνα, 28/5/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                    Σ48/48 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση εκμετάλλευσης
Τμήμα Συντάξεων
Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Αθήνα
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Λ. Συγγρού Αθήνα


ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.»
Σχετ: Η με αρ. 30/2010 Εγκύκλιος.


Όπως είναι γνωστό, με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκε η με αρ. Φ11321/27868/2210/18-3-2010 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια για το έτος 2009 και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της.
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Σ01/126/21-5-2010 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής χορηγήθηκαν εκ παραδρομής, αναδρομικά από 1-1-2009, ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2010. Επίσης, χορηγήθηκε Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν και επίδομα παραπληγίας, επειδή για το έτος 2007, τα εισοδήματα του οποίου αποτελούν κριτήριο για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2009 , δεν υπήρχε σύνδεση στο αρχείο συντάξεων. Επιπλέον, σε συνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2009, χορηγήθηκαν αναδρομικά ποσά Ε.Κ.Α.Σ., όχι από την 1η του επομένου μήνα της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας αλλά από την 1/1/2009.
Η ανωτέρω Διεύθυνση έχει ήδη αποστείλει καταστάσεις συνταξιούχων στους οποίους χορηγήθηκε το Ε.Κ.Α.Σ. χωρίς να το δικαιούνται προκειμένου να διακοπεί άμεσα με μήνα 7/2010.
Όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει άμεσα βάσει των ανωτέρω καταστάσεων να αποσταλούν προσκλήσεις, με αποδεικτικό παραλαβής, με τις οποίες θα καλούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι να επιστρέψουν τα ποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους με την πληροφορία ότι, εφόσον προσέλθουν και επιστρέψουν εφάπαξ τα ποσά μέχρι το
τέλος του επομένου της έκδοσης του παρόντος εγγράφου μήνα, δε θα εκδοθεί απόφαση αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Στις περιπτώσεις που θα παρέλθει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν επιστραφεί τα ανωτέρω ποσά, θα πρέπει να προβαίνετε στην έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων με τις οποίες θα αναζητούνται άτοκα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με παρακράτηση μέχρι το ¼ από το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2. Δ/νση Παροχών – Τμήμα Κύριας Σύνταξης                                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(10 αντίτυπα)

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ