IKA Γ99/1/84 03.06.2010 Διόρθωση μέσω διαδικτύου λαθών ΑΠΔ περιόδων απασχόλησης 1/2010 - 3/2010

2010-06-11 15:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Αθήνα 3/6/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                                                   Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/84
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8                                                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
10241 ΑΘΗΝΑ                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 33 092
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
(Τμ. Εσόδων)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής.

 

ΘΕΜΑ : «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/2010-3/2010»

 

Με νέο κύκλο διόρθωσης λαθών ΑΠΔ, που θα διαρκέσει :
• από 3/6/2010 έως 27/6/2010 για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και
• από 30/6/2010 έως 25/7/2010 για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.
παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες των ανωτέρω κατηγοριών (ανεξαρτήτως πλήθους λαθών και νομικής μορφής), που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ., να αποκαταστήσουν, μέσω διαδικτύου (Internet), λανθασμένες εγγραφές που εντοπίστηκαν στις Α.Π.Δ. που υπέβαλλαν για περιόδους απασχόλησης από 1/2010 έως 3/2010 (α΄ τρίμηνο 2010).
Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες, πιστοποιημένοι χρήστες του διαδικτύου, που βρίσκονται σε κατάσταση «οριστικής διακοπής».
Διαδικασία διόρθωσης λαθών
Οι εργοδότες, αφού ενημερωθούν για την αποστολή των λανθασμένων εγγραφών των Α.Π.Δ. που υπέβαλαν για το α΄ τρίμηνο 2010 με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail), πρέπει να συνδεθούν με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Α.Π.Δ., προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία διόρθωσής τους.
Δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) μεταβαίνουν στην οθόνη «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων», όπου με την επιλογή της ενέργειας «υποβολή νέας/εκκρεμούς δήλωσης (Α.Π.Δ.) κοινών επιχειρήσεων» εμφανίζονται στην οθόνη τους οι Α.Π.Δ. με λάθη που πρέπει να αποκατασταθούν.
Ως τύπος των συγκεκριμένων δηλώσεων αναφέρεται «Διόρθωση Α.Π.Δ.» και στην περιγραφή της κατάστασής τους αναφέρεται ο χαρακτηρισμός «εκκρεμής».
Επιλέγοντας στο σημείο της οθόνης που υποδεικνύεται με την ένδειξη : «Πατήστε ΕΔΩ για βοήθεια σχετικά με τα βήματα διόρθωσης λανθασμένης Α.Π.Δ.», μπορούν να πληροφορηθούν τα βήματα που πρέπει να εκτελέσουν για την αποκατάσταση των λαθών και την οριστικοποίηση των διορθωμένων εγγραφών.
2
Προκειμένου οι εργοδότες να διευκολυνθούν στην κατανόηση των λαθών και του τρόπου αποκατάστασής τους το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τους παρέχει:
• Τη δυνατότητα εκτύπωσης των λανθασμένων εγγραφών ανά Α.Π.Δ. με τη μορφή δοκιμίων λαθών
• Αναλυτική παρουσίαση των κωδικών των λαθών και λεπτομερείς οδηγίες διόρθωσης των σφαλμάτων (είναι διαθέσιμες στη σελίδα που εμφανίζονται οι εκκρεμείς λόγω λαθών Α.Π.Δ.), τις οποίες μπορούν να διαβάσουν, να αντιγράψουν στον υπολογιστή τους ή να τις εκτυπώσουν.
Αμέσως μετά τη λήξη του κύκλου διορθώσεων, μέσω διαδικτύου, των λανθασμένων λαθών από τους πιστοποιημένους χρήστες συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. ελέγχονται μηχανογραφικά εκ νέου οι εγγραφές και όσες από αυτές είναι πλέον ορθές ενημερώνουν το σύστημα και επομένως την ασφαλιστική ιστορία των αντίστοιχων ασφαλισμένων.
Η αποκατάσταση των λανθασμένων εγγραφών των Α.Π.Δ. πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε εντός των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων :
• από 3/6/2010 έως 27/6/2010 για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και
• από 30/6/2010 έως 25/7/2010 για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.
Υποστήριξη των εργοδοτών από τις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Εκτιμώντας ότι, η επιτυχία της όλης προσπάθειας θα κριθεί από την όσο το δυνατό πληρέστερη υποστήριξη των εργοδοτών, παρακαλούμε για την παροχή σαφών διευκρινίσεων, πληροφοριών και βοήθειας στους εργοδότες, που θα απευθυνθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν σχετικά ερωτήματά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ika.gr ή να απευθύνονται (εξαιρετικά στην παρούσα φάση διόρθωσης λαθών) στα τηλέφωνα 2103891012, 2103891019 και 2103891239.
Συν/να : 2 φύλλα

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
                                                                                   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
              ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ
                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διόρθωση λαθών Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καλεί τους εργοδότες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), να διορθώσουν μέσω διαδικτύου (Internet) λανθασμένες εγγραφές των Α.Π.Δ. που υπέβαλαν για το α΄ τρίμηνο 2010 (περίοδοι απασχόλησης από 1/1/2010 έως 31/3/2010) στις παρακάτω προθεσμίες :
• από 3/6/2010 έως 27/6/2010 για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων
• από 30/6/2010 έως 25/7/2010 για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.
Η συμβολή των εργοδοτών στη συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και απαραίτητη, διότι θα εξασφαλίσει, με σύντομο και απλό τρόπο, την αποκατάσταση των λανθασμένων εγγραφών των Α.Π.Δ., χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http/www.ika.gr).
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ