IKA Αριθ. Πρωτ. Ε40/606 23.09.2010 α) Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες - καθαριστές του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις