ΙΚΑ Γ55/722 9/10/2009 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

2009-10-09 13:41

                      ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241-ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Δ.Τσαντές

Αριθ. τηλ. : 210 -5220754

Aριθ.FAX : 210 -5226730

Αθήνα, 9/10/2009

Αριθ. Πρωτ.Γ55/722

EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)

3. Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(φαρμακεία και

κλινικές)

4. Υγειονομικές Περιφέρειες, Υ.Π.Ε.

(πίνακας διανομής)

5. Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:

- Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

(401 Γ.Σ.Ν.Α.) Μεσογείων και Κανελλοπούλου 1, 11525 Αθήνα

- Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο

Αεροπορίας - 251 (Γ.Ν.Α.), Κανελλοπούλου 3,

11 525 Αθήνα

- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.), Δεινοκράτους 70, 11 521, Αθήνα

- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου

Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Μονής Πετράκη 10, 11 521 Αθήνα

- Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 414 Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15 236 Παλαιά Πεντέλη


ΘΕΜΑ: « Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) »

ΣΧΕΤΙΚΗ : Η υπ΄αριθμ.33/09 εγκύκλιος
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.3655/08, από 1-6-2009 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ ) καθιερώθηκε ως μοναδικός αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας .
Μετά από παράταση που δόθηκε με το υπ΄αριθμ.Α02/1102/29-6-2009 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης -Εσόδων , από τις 1-10-2009 είναι υποχρεωτική η προμήθεια ΑΜΚΑ για κάθε ασφαλισμένο καθώς και η αναγραφή του στα παραστατικά που αφορούν παροχές πάσης φύσεως καθώς και συνταγές.
Δεδομένου ότι στο χρησιμοποιούμενο συνταγολόγιο ΙΚΑ δεν είχε προβλεφθεί πεδίο για αναγραφή του ΑΜΚΑ, εφεξής και μέχρι την διανομή του ατομικού διπλότυπου συνταγολογίου ( όπου έχει προβλεφθεί πεδίο για την αναγραφή του ΑΜΚΑ ) , θα πρέπει κατά την έκδοση της συνταγής οι συνταγογράφοι γιατροί να συμπληρώνουν ευανάγνωστα τον ΑΜΚΑ μετά το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, φροντίζοντας να μην επικαλύπτουν άλλα πεδία της συνταγής .
Eπισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους ασφαλισμένους που θα προσέρχονται για συνταγογράφηση στις Μονάδες Υγείας και τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ μετά την 1/10/2009 και δεν έχουν προμηθευτεί τον Α.Μ.Κ.Α. θα εξυπηρετούνται με την επισήμανση όμως ότι στην επόμενη επίσκεψη θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και οι άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογενείας τους.
Συνταγές οι οποίες προσκομίζονται στα φαρμακεία για εκτέλεση και απουσιάζει ο ΑΜΚΑ θα εκτελούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά.

KOINOΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Κυρζόπουλου
3. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση Επιθεώρησης Υπ/σιών Υγείας
5. Δ/νση Επιθεώρησης Υπ/σιών Ασφάλισης
6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
7. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
8. Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΜΠΛΗ