Έναρξη εγγραφής και επιλογής παιδιών και άλλων κατηγοριών ατόμων που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος, το καλοκαίρι του 2011, για ασφαλισένους ΙΚΑ

2011-06-21 15:02

IKA Αριθμός Πρωτ. Γ32/679 20.06.2011 Έναρξη εγγραφής και επιλογής παιδιών και άλλων κατηγοριών ατόμων που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος, το καλοκαίρι του 2011, για ασφαλισένους ΙΚΑ