ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Γ32/136 08.02.2011 Τροποποίηση – Προσθήκη σε όλες τις συμβάσεις κατά πράξη και Περίπτωση Αθηνών -Πειραιά με τα συμβεβλημένα Κρατικά Νοσοκομεία-Διαγνωστικά Κέντρα-Ιδιώτες γιατρούς – μικροβιολόγους και Ιδιωτικές Κλινικές