ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 13508.02.2011 Τροποποίηση - προσθήκη σε όλες τις συμβάσεις κατά πράξη και περίπτωση του ΙΚΑ με τα Μικροβιολογικά εργαστήρια ιδιωτών Ιατρών Μικροβιολόγων, Κρατικών Νοσοκομείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Ιδιωτικών Κλινικών στην Ελλάδα