Αριθμός Πρωτ. Φ 21230/27400/3205 04.03.2011 Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 15 του Κανονισμού Παροχών του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

2011-05-10 14:19

IKA Αριθμός Πρωτ. Φ 21230/27400/3205 04.03.2011 Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 15 του Κανονισμού Παροχών του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.