ΙΚΑ 41 09.06.2010 Χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

2010-06-11 15:27

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αθήνα 9/6/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                        
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ                                                       Αριθμ. Πρωτ. Ε57/19
                    ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
                  : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ                                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ                                                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 41
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 – 46
: 210 52 15 264, 265 & 269
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

 

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.»