ΙΚΑ Ε41/207 01/10/2009 Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

2009-10-01 15:24

                                                                                                          Αθήνα 1/10/2009
                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.

                                                                                                                            Ε41/207
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
                 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
                       : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ       : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
                       : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
                       : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
                          10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κοκκίνης  Κ. Ανδρεόπουλος Μ. Χάρου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258 210 52 15 242 210 52 15 272 - 279
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)»
ΣΧΕΤ. : α) Τα με αριθ. Ε40/370/3-11-08, Ε40/243/1-6-09 & Α02/1102/29-6-09 Γ.Ε.

             β) Εγκ. 33/09

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και δεδομένου ότι ο αριθμός ασφαλισμένων στους οποίους δεν έχει αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α. είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κατά την παραλαβή των Α.Π.Δ., η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο αντίστοιχο πεδίο της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, για τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται στο Υποκ/μα για οποιονδήποτε λόγο, ή μέσω διαδικτύου για Οικοδομοτεχνικά Έργα, δεν καθίσταται υποχρεωτική σε καμία περίπτωση για απασχολήσεις μέχρι 31/12/2009.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που θα προσέρχονται στα τμήματα παροχών ασθένειας μετά την 1/10/2009 για τη χορήγηση παροχών και δεν έχουν προμηθευτεί τον Α.Μ.Κ.Α θα εξυπηρετούνται με την επισήμανση όμως ότι στην επόμενη συναλλαγή θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και οι άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειάς τους.


          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
         Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
           Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
           ΠΑΡΟΧΩΝ
                  α.α.
              ΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
             ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΜΑΪΔΗ ΘΑΛΕΙΑ