ΙΚΑ Ε41/139 25.05.2010 Κοινοποίηση, προς ενημέρωση και εφαρμογή, των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του Κεφ. Β΄ του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ.62 Α΄/28- 04-2010) που αναφέρονται στις υπερβάσεις δόμησης , αλλαγές χρήσης και στο « ειδικό πρόστιμο» διατήρησης

2010-05-25 16:11

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           Αθήνα 25/5/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                   Αριθμ. Πρωτ. Ε41/139
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258 - 259 - 256                                         ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Υπηρεσίες Εσόδων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας

 

ΘΕΜΑ : 1. Κοινοποίηση, προς ενημέρωση και εφαρμογή, των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του Κεφ. Β΄ του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ.62 Α΄/28- 04-2010) που αναφέρονται στις υπερβάσεις δόμησης , αλλαγές χρήσης και στο « ειδικό πρόστιμο» διατήρησης ιδιωτικών οικοδομικών έργων .

2. Καταβλητέες εισφορές για ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία δεν καταλαμβάνονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις ή δεν ακολουθήθηκαν οι οριζόμενες από τις διατάξεις αυτές διαδικασίες και στα οποία, οι με βάση την οικοδομική άδεια ημιυπαίθριοι και λοιποί χώροι που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου της οικοδομής , έχουν αλλάξει χρήση.

 

Βλέπε περισσότερα