IKA Αριθμός Πρωτ. Ε40/42 31.01.2011 α) Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες – καθαριστές του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις