ΙΚΑ Ε40/129 18.03.2010 Εκτύπωση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μέσω της διαδικτυακής πύλης «ermis»

2010-03-27 17:01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                              Αθήνα 18/3/2010
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ.Ε40/129
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ                                              ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                       ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 - 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : Εκτύπωση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μέσω της διαδικτυακής πύλης «ermis»

Η Εθνική πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.cov.gr «ermis», αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την παροχή ασφαλών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και εργοδότες, μέσω της εθνικής πύλης «ermis». Η πρώτη υπηρεσία που θα είναι διαθέσιμη εντός των αμέσως επόμενων ημερών αφορά το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Συγκεκριμένα:
Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα μπορούν να παίρνουν το απόσπασμα μέσω του διαδικτύου με χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας, αφού εγγραφούν στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ermis» και αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Για την πιστοποίηση απαιτείται η επίσκεψη των ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προσκομίζοντας έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο), το όνομα χρήστη, όπως αποδόθηκε από την εγγραφή του στην διαδικτυακή πύλη «ermis» και τον Α.Μ.Α. (με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ορθότητας, όπως βιβλιάριο υγείας ή Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης).
Το απόσπασμα που θα λάβει ο ασφαλισμένος μέσω της διαδικτυακής πύλης δεν θα διαφέρει από αυτό που λαμβάνει από το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εκτός εάν προκύψουν νέες εγγραφές στο λογαριασμό του, οι οποίες ενώ θα εμφανίζονται άμεσα στο Υποκατάστημα, στη διαδικτυακή πύλη θα εμφανίζονται με καθυστέρηση δύο-τριών ημερών. Για το λόγο αυτό, τα αποσπάσματα που λαμβάνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης θα φέρουν ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του αρχείου.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο λογισμικό του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που αφορά την εκτύπωση του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης έχουν επέλθει οι εξής αλλαγές:
Στα ετήσια σύνολα ημερών ασφάλισης θα αναγράφεται η λεκτική περιγραφή του κάθε πακέτου κάλυψης η οποία θα εκτυπώνεται στις εγγραφές της ασφαλιστικής ιστορίας.
Στα ετήσια σύνολα ημερών ασφάλισης θα εκτυπώνεται η ένδειξη «τακτικές αποδοχές», στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των αποδοχών.

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
                                                                              ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
              Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ
                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ