Αριθμός Πρωτ. Σ40/ 37 18.03.2011 Διευκρινίσεις για το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ.

2011-03-18 14:28