ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/128 29.03.2010 Κοινοποίηση διατάξεων αντικατάστασης πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών.

2010-03-29 19:19

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αθήνα 29/3/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ                                    Αριθμ. Πρωτ. Ε33/128
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
: ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 24
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264 & 269
: 210 52 15 242, 244 - 246
: 210 52 15 258, 256 & 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής

 

 

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων αντικατάστασης πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών».
ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιοι 52/99 και 20/04.