ΙΚΑ 76/Α23/269/48 18-11-2009 Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρρότητας και στις ασφαλισμένες του τα. ΤΑΞΥ

2009-11-20 12:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  Αθήνα 18/11/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                                Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/48
ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 76
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Γαβότση
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 249
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
                                                                                                              
ΠΡΟΣ:Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ»
ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθμ. 20/09 εγκύκλιός μας.
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ΄ αριθμ. 26637/1050/4-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1888 τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 33891/606/7-5-08 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Μητρότητας», με την οποία, οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-2008) έχουν εφαρμογή και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ, οι οποίες έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από τον συσταθέντα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.3655/2008, «Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου.
Συν/να : 3 φύλλα
 

                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                         Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Γρ. κ. Διοικητή
2.Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
3.Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
4.Γρ. κ. κ. Συντονιστών
5.Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση
αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ.
Επιχειρήσεων κ.α.)
6.Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
7.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα
8.Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
9.Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα
10.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη
11.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα
12.Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα
13.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Γ΄ Σεπτεμβρίου 36, 10432 Αθήνα
14.Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
15.Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα
16.Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
17.Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα
18.Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
19.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
20.Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λ. Αλεξάνδρας 60 , 11473 Αθήνα
21.Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24 , 10682 Αθήνα
22.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
23.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη
24.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς
25.Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη
26.Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα
27.Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
28.Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
29.Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
30.Ομάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, Αθήνα
31.Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα
32.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα
33.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς
34.Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα
35.Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
36.Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
37.Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
 

Αριθμ. 26637/1050
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33891/606/7.5.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 142 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33891/606/7.5.2008, ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008, απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ
58/Α΄/3.4.2008).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. 33891/606/7.5.2008, (ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008),απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή από τον συσταθέντα σε αυτό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008), Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.»
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ . ΠΕΤΡΑΛΙΑ