ΙΚΑ ΕΓΚ.63 28/9/2009 Πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών (ασφάλιση διακινούμενων εργαζομένων)

2009-09-28 17:42

 

 

                     ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:210 6741140-6742591

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦ/ΡΙΕΣ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:210 6743664-6756315

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8

Tαχ. Kώδικας: 102 41 Αθήνα

Φαξ: 210 6741377

Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα

 

          

 

Αθήνα, 28.09.2009

 

Βαθμός Ασφαλείας

Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Π31-46

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΡ. 63

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες του Πίνακα Α′

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διεύθυνση Διακρατικής Κοιν. Ασφάλισης

Τμήμα Ε.Ε.

Σταδίου 29 Τ.Κ. 10110 Αθήνα

2. Διοίκηση Έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου

Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα

( για ενέργειες αρμοδιότητας)

 

ΘΕΜΑ: Πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών

Σας κάνουμε γνωστό ότι από 1η ΜΑΙΟΥ 2010 θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι Κοινοτικοί Κανονισμοί για την ασφάλιση των διακινούμενων εργαζόμενων ,οι οποίοι προβλέπουν νέα κοινοτικά πλαίσια σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με ριζικές τροποποιήσεις στα κεφάλαια των παροχών ασθένειας και μητρότητας και στις αποδόσεις των λογαριασμών.

Επειδή οι αλλαγές που έγιναν επηρεάζουν τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα, δηλαδή του φορέα η νομοθεσία του οποίου είναι εφαρμοστέα για την χορήγηση των παροχών ασθενείας ή τον οποίο βαρύνει η καταβολή ορισμένων παροχών θεωρούμε εξαιρετικά αναγκαίο να ενημερωθείτε για τις βασικές τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους από 1-5-2010.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Με τον νέο κανονισμό 883/04, τίθεται ο νέος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας του κράτους μέλους ,το οποίο θα προσδιοριστεί ως αρμόδιο, με βάση τα σχετικά άρθρα του ΚΚ

883/04, θα είναι αρμόδιος για την ανάληψη της δαπάνης τόσο σε περίπτωση προσωρινής διαμονής όσο και σε περίπτωση μόνιμης διαμονής του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του σε άλλο κράτος μέλος(συνταξιούχου και ασφαλισμένου) καθώς επίσης της δαπάνης περίθαλψης κατά την διακίνηση του από το κράτος της μόνιμης διαμονής του προς άλλα κράτη μέλη.

Υπενθυμίζουμε τι ισχύει σήμερα με βάση τον ΤΙΤΛΟ ΙΙΙ του ΚΚ1408/71

Με τις κωδικοποιημένες οδηγίες για τον Καν 1408/71 ΜΕΡΟΣ Β Τμ ΙV Παρ.3 –έτος 1980- είχαν δοθεί οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι συνταξιούχοι κράτους μέλους και /ή τα μέλη οι οποίοι έχουν δικαίωμα για παροχές σε είδος στο κράτος από το οποίο λαμβάνουν σύνταξη ,έχουν όμως μόνιμη διαμονή ( κατοικία)στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από κανένα ελληνικό Ταμείο ,έχουν πλήρη περίθαλψη στην Ελλάδα από το αρμόδιο Ίδρυμα του τόπου κατοικίας τους δηλαδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία τους χορηγείται σαν να επρόκειτο για δικούς του συνταξιούχους .

Η απόδοση της δαπάνης από τον αρμόδιο φορέα του κράτους που καταβάλλει την σύνταξη, στον φορέα του τόπου κατοικίας πραγματοποιείται με την πληρωμή ενός ετήσιου εφάπαξ ποσού κατά κεφαλή.

Σε περίπτωση προσωρινής διαμονής αυτών των προσώπων στο αρμόδιο κράτος ή σε άλλο κράτος μέλος ,ακόμα και για προγραμματισμένη νοσηλεία ,το κράτος της κατοικίας αναλαμβάνει την δαπάνη και εκδίδει ΕΚΑΑ ή έντυπο Ε112.

Αναφέρουμε παράδειγμα για πληρέστερη κατανόηση :

1.Συνταξιούχος Γερμανίας κατοικεί στην Ελλάδα( δεν λαμβάνει σύνταξη από ελληνικό ταμείο) , έχει βιβλιάριο υγείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(που έχει εκδοθεί βάσει του εντύπου Ε121) και μεταβαίνει στην Γερμανία ή σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή διαμονή .Σε αυτή την περίπτωση του χορηγείται ΕΚΑΑ σύμφωνα με την εγκύκλιό μας 56/04………….

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη οικογένειας του εν λόγω συνταξιούχου τα οποία κατοικούν μαζί του στην Ελλάδα.

2. Οι ίδιες οδηγίες έχουν δοθεί και για τα μέλη εργαζόμενου που κατοικούν σε άλλο κράτος από τον εργαζόμενο και έχουν πλήρη περίθαλψη ασθένειας στη χώρα κατοικίας με βάση το έντυπο Ε109 .

Παράδειγμα: Εργαζόμενος στο Βέλγιο και ασφαλισμένος στο σύστημα ασφάλισης του Βελγίου τα μέλη του οποίου κατοικούν στην Ελλάδα έχουν περίθαλψη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αρμόδιος φορέας του τόπου κατοικίας.

Τα μέλη οικογένειας διακινούνται εντός της ΕΕ είτε προς Βέλγιο είτε προς άλλο κράτος με ΕΚΑΑ του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

3.Ο ανωτέρω κανόνας ισχύει και για την έκδοση του εντύπου Ε112

ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Όπως όμως προαναφέραμε από 1-5-2010 με τους νέους Κοινοτικούς Κανονισμούς επέρχονται ριζικές αλλαγές στον προσδιορισμό του φορέα που αναλαμβάνει τις δαπάνες περίθαλψης του συνταξιούχου και/η των μελών οικογένειας του καθώς και των μελών οικογένειας εργαζόμενου που κατοικούν σε άλλο κράτος από τον ίδιο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 25 ,26 και 27 του 883/04 το κράτος που θα κριθεί αρμόδιο

θα εκδώσει έντυπα δικαιώματος

α)για προσωρινή διακίνηση εντός της ΕΕ

β)για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος ,

γ)για την προγραμματισμένη νοσηλεία εκτός του κράτους κατοικίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μόνιμη κατοικία είναι σε ένα από τα κράτη που ζητούν απόδοση με εφάπαξ ποσά και τα οποία αναφέρονται κατωτέρω

δ) θα αναλάβει την πλήρη περίθαλψη των συνταξιούχων και μελών οικογένειας όταν επιστρέφουν σε αυτό για προσωρινή διαμονή (από το κράτος κατοικίας )

Στην πράξη και με δεδομένα τα ανωτέρω παραδείγματα εκείνο το οποίο θα αλλάξει με τους νέους κανονισμούς είναι ότι από 1/5/2010

1.ο αρμόδιος φορέας θα καλύπτει όπως προαναφέραμε ,κατευθείαν ,τις δαπάνες περίθαλψης των συνταξιούχων και μελών οικογένειας τους και των μελών οικογένειας εργαζόμενου και ασφαλισμένου σε άλλο κοινοτικό κράτος τόσο στο κράτος κατοικίας τους όσο και στο κράτος προσωρινής διαμονής τους ,εκδίδοντας έντυπα δικαιώματος τόσο για την προσωρινή διαμονή όσο και για την μόνιμη διαμονή τους στο άλλο κράτος μέλος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Στο ανωτέρω παράδειγμα 1 ο Γερμανικός φορέας θα εκδώσει έντυπο για την κάλυψη των παροχών ασθένειας σε είδος για την μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα του συνταξιούχου και των

μελών οικογένειας του (αντίστοιχο του Ε121 )και παράλληλα και ΕΚΑΑ για κάθε διακίνησή τους προς άλλα κράτη μέλη .

Στο ανωτέρω παράδειγμα 2 , ο βελγικός φορέας θα εκδίδει έντυπο για την κάλυψη των μελών οικογένειας στην Ελλάδα και παράλληλα και ΕΚΑΑ για την διακίνησή τους σε άλλα κράτη μέλη

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1-5-2010 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ,ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .

Τα άτομα αυτά θα πρέπει να ζητούν ΕΚΑΑ από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους , ο οποίος έχει εκδώσει το έντυπο Ε121 ή Ε 109 είτε απευθείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μας.

Το ίδιο βέβαια θα ισχύσει και για τους δικούς μας συνταξιούχους, μέλη οικογένειας τους ή μέλη οικογένειας ασφαλισμένων μας τα οποία κατοικούν σε κράτος μέλος και έχουν περίθαλψη σε αυτό με βάση έντυπο Ε121 ή Ε 109 ελληνικού Ταμείου και οι οποίοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ΕΚΑΑ ελληνική.

Τα έντυπα Ε121 ή Ε109 με τα οποία τα άτομα έχουν περίθαλψη στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να ισχύουν τουλάχιστον στην μεταβατική περίοδο εφαρμογής του νέου κανονισμού μέχρι νεότερων οδηγιών.

Όσον αφορά την χρέωση των δαπανών επισημαίνουμε τα εξής :

Οι νέοι Κανονισμοί προβλέπουν (άρθρο 25)ότι η χρέωση του φορέα οφειλέτη θα γίνεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες(εθνικά τιμολόγια ) ,στις οποίες υποβλήθηκε ο φορέας του τόπου προσωρινής ή /και μόνιμης διαμονής για την περίθαλψη των ασφαλισμένων του φορέα οφειλέτη.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από τον ως άνω κανόνα αποτελούν τα κράτη μέλη ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΜΑΛΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ τα οποία θα απαιτούν την απόδοση των δαπανών τους με βάση εφάπαξ ποσά και όχι πραγματικά τιμολόγια. Η εξαίρεση προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ.2 του 883/04 και 63&1 του νέου Εφαρμοστικού Κανονισμού, τα ως άνω κράτη έχουν καταχωρηθεί στο παράρτημα 3 του τελευταίου.

Ο λόγος για την ως άνω εξαίρεση είναι ότι τα κράτη αυτά είτε δεν έχουν εθνικά τιμολόγια είτε η δομή του συστήματός τους δεν επιτρέπει απόδοση με πραγματικές δαπάνες.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πλην των ανωτέρω από 1-5-2010 θα υποβάλλουν απαιτήσεις μόνο με βάση τις πραγματικές δαπάνες ενώ αντίθετα θα αποδίδουν εφάπαξ ποσά στα ανωτέρω κράτη τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο παράρτημα 3 του εφαρμοστικού κανονισμού και πραγματικές δαπάνες στα υπόλοιπα.

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
& ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΩΤΑΚΗ


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ