Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"

2011-05-26 14:34

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο με θέμα: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις".