Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 17 - 18/09/2011 λόγω συντήρησης ηλεκτρολογικής υποδομής

2011-09-14 15:16

 Taxisnet  14.09.2011

                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμο από το Σάββατο 17/09/2011 και ώρα 07:00 έως και την Κυριακή 18/09/2011 και ώρα 14:00, λόγω συντήρησης της ηλεκτρολογικής υποδομής.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Πηγή Γ.Γ.Π.Σ.