Ανακοίνωση σχετικά με φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχουν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη

2010-07-09 15:06

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ολοκλήρωσε στοχευμένη διασταύρωση  περιουσιολογίου ακινήτων συγκεκριμένων περιοχών, για φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχουν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Η διασταύρωση αφορά σε ακίνητα μεγάλης εμπορευσιμότητας και στην πρώτη της εκτέλεση αφορούσε ακίνητα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.  Συνολικά εντοπίστηκαν 990 υπόχρεοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6.747.556 ευρώ.  Οι υπόχρεοι αυτοί κατέχουν στις συγκεκριμένες δύο περιοχές 2.917 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 288.389.719 ευρώ, ενώ έχουν συνολικά στην κατοχή τους 6.121 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 567.892.905 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει επιστολές με τις οποίες παρέχει στους οφειλέτες που αφορά η συγκεκριμένη διασταύρωση χρονικό περιθώριο μέχρι την 20η Ιουλίου για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα κινηθεί κατά προτεραιότητα διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών συμπεριλαμβανομένου και πλειστηριασμού.

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας των είκοσι μεγαλύτερων οφειλετών με σημαντικής αξίας ακίνητη περιουσία:

 

AKINHTO
(ΜΥΚΟΝΟΣ /
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΦΕΙΛΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

592.688

1

55.046

7

621.596

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

 

304.637

2

1.218.504

4

1.302.031

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

284.386

11

1.401.419

12

1.411.247

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

 

204.442

4

519.018

10

691.480

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

 

115.107

16

7.049.578

16

7.049.578

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

109.276

2

147.916

7

482.987

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

109.260,

2

495.787

3

578.947

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

100.621

1

226.607

17

2.361.051

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

97.090

9

1.248.126

10

1.270.164

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

97.030

2

97.066

4

794.079

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

83.594

4

221.183

5

271.777

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

 

81.696

1

132.774

2

325.470

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

80.500

17

1.357.371

18

1.411.939

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

74.138

9

1.333.150

10

1.361.560

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

73.121

10

339.487

11

441.877

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

72.454

2

166.527

6

576.747

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

60.617

12

4.936.295

12

4.936.295

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

60.266

4

41.249

10

410.990

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

 

59.246

1

1.530.063

16

2.844.651

ΜΥΚΟΝΟΣ

 

58.637

1

363.743

1

363.743

 

>>Υπουργείο Οικονομικών