Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet 14.04.2011 15:00-18:00 για την προσθήκη Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7)

2011-04-14 17:25

TAXISnet                                                                                                                 14.04.2011
                                                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 14/04/2011 και από ώρα 15:00΄ έως 18:00, οι υπηρεσίες του TAXISnet (Εγγραφή νέων χρηστών, υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α., προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εφαρμογής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7).
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3) θα λειτουργεί κανονικά.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Πηγή: ΓΓΠΣ