Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (8ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010

2010-09-01 18:42

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (8ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 8η

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

Χρεωστικές

122.239

26,22

3.597.604.726

248.705.067

84.829

69,40

Πιστωτικές

120.226

25,78

2.692.578.021

-84.932.234

84.676

70,43

Μηδενικές

223.822

48,00

1.675.730.979

0

163.280

72,95

ΣΥΝΟΛΟ

466.287

100,00

7.965.913.726

163.772.833

332.785

71,37

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 466.287 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 332.785 δηλαδή ποσοστό 71,37% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 8ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 8η

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

Χρεωστικές

994.030

24,57

29.453.322.342

1.850.686.068

750.715

75,52

Πιστωτικές

1.150.598

28,44

26.480.036.945

-819.531.209

870.979

75,70

Μηδενικές

1.900.701

46,99

14.541.680.720

0

1.474.030

77,55

ΣΥΝΟΛΟ

4.045.329

100,00

70.475.040.007

1.031.154.859

3.095.724

76,53

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 4.045.329 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 3.095.724 δηλαδή ποσοστό 76,53% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.