Ανακοίνωση για στατιστικά στοιχεία ΓΓΠΣ

2011-08-26 11:33

Τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τις επιδόσεις των 34 μεγάλων ΔΟΥ έχουν ληφθεί υπόψη στον συνολικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης που έχει ήδη ανακοινωθεί (Στρατηγικό Σχέδιο για τη Φορολογική Διοίκηση) στις 5 Αυγούστου 2011 και εφαρμόζεται.

Υπενθυμίζεται ότι με τον ν. 4002 που δημοσιεύτηκε στις 22/8/2011, τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση για την αξιολόγηση και την επιλογή με ειδική διαδικασία των προϊσταμένων των μεγάλων και κρίσιμων υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με τον ίδιο νόμο συγκροτείται νέα Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και ειδικές υπηρεσίες για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μεγάλους οφειλέτες. Προβλέπεται, επίσης, η συνεργασία με δικηγόρους και λογιστές για την επιτάχυνση της είσπραξης των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με βάση την σε βάθος αξιολόγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όχι μόνο σύμφωνα με τις παραμέτρους της ΓΓΠΣ, αλλά και με πλήθος άλλων παραμέτρων, γίνονται και όλα τα υπόλοιπα οργανωτικού χαρακτήρα βήματα καθ’ οδόν προς το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών